راهکار ویژه وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی

راهکار وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی

امروز اهميت جايگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی الکترونیک در توسعه هدف ها و فعاليت هاي هر سازمان يا نهاد اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و سياسي در سطوح گوناگون (محلي ، منطقه اي و بين المللي ) بر كسي پوشيده نيست . اكنون شرايط و ساختار جوامع به دنبال تحولات گوناگون آنچنان پيچيده شده است كه تحقق اين اهداف و توسعه فعاليت هاي هر سازمان به آساني ميسر نخواهد شد.

      در اين راستا بررسي بسياري از تجارب و شواهد نشان مي دهد كه با وجود تلاش ها و فعاليت هاي انجام شده به دليل عدم حضور روابط عمومي مؤثر، سازمان ها نتوانسته اند به موفقيت چشمگيري برسند. حتي فعاليت هاي بسياري از آنها نيز با شكست مواجه شده است . اين در حالي است كه وجود روابط عمومي مؤثر در سازمان ها و شركت هاي گوناگون موجب گسترش فعاليت هاي سازمان از يك سو و جلب افكار عمومي از سوي ديگر مي شود.

شرکت داده پردازان ساینا با درک این مسئله مهم ،اقدام به ارائه راهکار جامع ویژه وزارتخانه و سازمان های بزرگ ، بعنوان یکی از بزرگترین جامعه هدف مشتریان خود نموده است.

با توجه به سابقه حضور این شرکت در بسیاری از وزارتخانه ها وسازمان های بزرگ و شناسایی نیازهای این دست از مخاطبان، خدمات خود را بروی چهار محور اساسی:

  1. ارائه خدمات اطلاع رسانی
  2. ارائه خدمات الکترونیک
  3. تکریم ارباب رجوع
  4.  تامل اطلاعاتی با سایر نرم افزار های موجود ، متمرکز نموده است.

لذا مجموعه خدمات ذکر شده گام بسیار مهمی است در راستایی تحقق دولت الکترونیک بعنوان یکی از اصلی ترین اهداف دولت ج.ا ایران.

 

از آنجایی که اطلاع رسانی بصورت یک فعالیت تعاملی شده است این شرکت در خدمات اطلاع رسانی خود سعی کرده است با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا این تعامل را برقرار نماید. به اینصورت که هم اخبار و اطلاعات آن سازمان یا وزارتخانه را در اختیار مردم و مسئولین قرار دهد و هم اینکه بازخوردهای خبری مربوط با آن دستگاه را به اطلاع مدیران و مسئولان آن رسانده و امکان انکه این بازخورد ها را بصورت نشریه یا بولتن تبدیل نماید، وجود دارد.

از آنجایی که اطلاع رسانی بصورت یک فعالیت تعاملی شده است این شرکت در خدمات اطلاع رسانی خود سعی کرده است با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا این تعامل را برقرار نماید. به اینصورت که هم اخبار و اطلاعات آن سازمان یا وزارتخانه را در اختیار مردم و مسئولین قرار دهد و هم اینکه بازخوردهای خبری مربوط با آن دستگاه را به اطلاع مدیران و مسئولان آن رسانده و امکان انکه این بازخورد ها را بصورت نشریه یا بولتن تبدیل نماید، وجود دارد. هر سازمان دولتی در راستایی ماموریت خود دارای دو نوع مخاطب است، بیرونی و درونی. مخاطبان بیرونی شامل عامه مردم و شهروندان می باشد و مخاطبان درونی شامل کارکنان آن سازمان می باشد. خدمات بسیار متنوعی برای هریک از این مخاطبان وجود خواهد داشت که ارائه آنها بصورت الکتروینک امکان پذیرباشد.نظیر تکمیل و ارسال اطلاعات،تشکیل و پیگیری یک پرونده و.... برای مخاطبان بیرونی ، و بهرمندی از خدمات رفاهی ،مالی ،بیمه ای و... برای مخاطبان درونی. ارائه تمامی این خدمات بر بستر وب ، در بالاترین سطح امنیت امکان پذیر خواهد بود. بحث طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از مباحث مهمی است، که امروزه در دستگاههای دولتی مطرح است. در واقع، طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از هفت برنامه تحول کشور است که به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور به تصویب شورای عالی اداری رسیده و در حال اجراست. ما نهایت تلاش خود را جهت دستیابی به این مهم به کار بسته ایم تا تکریم ارباب رجوع در فضایی مجازی نیز محقق گردد. از جمله این امکانات می توان به ارائه اطلاعات کلی سازمان نظیر اهداف و ماموریت ها،قوانین و مقرارت،ارائه چارت سازمانی، امکان برقراری ارتباط مستقیم با مدیران سازمان در قالب انتقال پیام الکترونیک ،ارائه آخرین اخبار و اطلاعات سازمان،ارائه تماس و جستجویی سازمان بروی نقشه و بسیاری خدمات دیگر. همانطور که ارائه خدمات الکترونیک ذکر شد، این پرتال قابلیت آنکه انواع خدمات را بصورت الکترونیک ارائه نماید را دارا می باشد. اما نکته حائز اهمیت آن است که،حال که اطلاعاتی از مخاطب دریافت گردیده است ،قابلیت بهر برداری آن چست؟ آیا می توان اطلاعات وارد شده را با اطلاعات موجود در سایر نرم افزارهای سازمان راستی آزمایی نمود؟آیا اطلاعات درون پایگاه داده سایر نرم افزار های قابلیت ذخیره سازی را دارد؟آیا می توان اطلاعاتی را از سایر نرم افزارها دریافت و پردازشی بروی آن صورت داد و جهت بهره برداری در اختیار مخاطبان گذاشت؟ این همان نکته اساسی است ، که سازمان ها بعنوان یک مشکل با آن مواجه اند و هر نرم افزار تبدیل به جزیره ای شده است درون آن سازمان. ما با شناسایی این مشکل راه حل های متفاوتی برای مرتفع نمودن آن اندیشیده ایم . اندیشه رمز موفقیت ساینا ماست، که توانسته این شرکت را از رقبایی خود متمایز کند.
پایگاه های اطلاع رسانی از جمله موارد زیر
همانطور که ارائه خدمات الکترونیک ذکر شد، این پرتال قابلیت آنکه انواع خدمات را بصورت الکترونیک ارائه نماید را دارا می باشد. اما نکته حائز اهمیت آن است که،حال که اطلاعاتی از مخاطب دریافت گردیده است ،قابلیت بهر برداری آن چست؟ آیا می توان اطلاعات وارد شده را با اطلاعات موجود در سایر نرم افزارهای سازمان راستی آزمایی نمود؟آیا اطلاعات درون پایگاه داده سایر نرم افزار های قابلیت ذخیره سازی را دارد؟آیا می توان اطلاعاتی را از سایر نرم افزارها دریافت و پردازشی بروی آن صورت داد و جهت بهره برداری در اختیار مخاطبان گذاشت؟ این همان نکته اساسی است ، که سازمان ها بعنوان یک مشکل با آن مواجه اند و هر نرم افزار تبدیل به جزیره ای شده است درون آن سازمان. ما با شناسایی این مشکل راه حل های متفاوتی برای مرتفع نمودن آن اندیشیده ایم . اندیشه رمز موفقیت ساینا ماست، که توانسته این شرکت را از رقبایی خود متمایز کند.

هر سازمان دولتی در راستایی ماموریت خود دارای دو نوع مخاطب است، بیرونی و درونی. مخاطبان بیرونی شامل عامه مردم و شهروندان می باشد و مخاطبان درونی شامل کارکنان آن سازمان می باشد.

خدمات بسیار متنوعی برای هریک از این مخاطبان وجود خواهد داشت که ارائه آنها بصورت الکتروینک امکان پذیرباشد.نظیر تکمیل و ارسال اطلاعات،تشکیل و پیگیری یک پرونده و.... برای مخاطبان بیرونی ، و بهرمندی از خدمات رفاهی ،مالی ،بیمه ای و... برای مخاطبان درونی.

ارائه تمامی این خدمات بر بستر وب ، در بالاترین سطح امنیت امکان پذیر خواهد بود.

بحث طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از مباحث مهمی است، که امروزه در دستگاههای دولتی مطرح است. در واقع، طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از هفت برنامه تحول کشور است که به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور به تصویب شورای عالی اداری رسیده و در حال اجراست. ما نهایت تلاش خود را جهت دستیابی به این مهم به کار بسته ایم تا تکریم ارباب رجوع در فضایی مجازی نیز محقق گردد. از جمله این امکانات می توان به ارائه اطلاعات کلی سازمان نظیر اهداف و ماموریت ها،قوانین و مقرارت،ارائه چارت سازمانی، امکان برقراری ارتباط مستقیم با مدیران سازمان در قالب انتقال پیام الکترونیک ،ارائه آخرین اخبار و اطلاعات سازمان،ارائه تماس و جستجویی سازمان بروی نقشه و بسیاری خدمات دیگر.

همانطور که ارائه خدمات الکترونیک ذکر شد، این پرتال قابلیت آنکه انواع خدمات را بصورت الکترونیک ارائه نماید را دارا می باشد. اما نکته حائز اهمیت آن است که،حال که اطلاعاتی از مخاطب دریافت گردیده است ،قابلیت بهر برداری آن چست؟ آیا می توان اطلاعات وارد شده را با اطلاعات موجود در سایر نرم افزارهای سازمان راستی آزمایی نمود؟آیا اطلاعات درون پایگاه داده سایر نرم افزار های قابلیت ذخیره سازی را دارد؟آیا می توان اطلاعاتی را از سایر نرم افزارها دریافت و پردازشی بروی آن صورت داد و جهت بهره برداری در اختیار مخاطبان گذاشت؟ این همان نکته اساسی است ، که سازمان ها بعنوان یک مشکل با آن مواجه اند و هر نرم افزار تبدیل به جزیره ای شده است درون آن سازمان. ما با شناسایی این مشکل راه حل های متفاوتی برای مرتفع نمودن آن اندیشیده ایم . اندیشه رمز موفقیت ساینا ماست، که توانسته این شرکت را از رقبایی خود متمایز کند.

 

           

 

میدان هفت تیر،خیابان کریمخان،خیابان خردمند شمالی،پلاک 105
تلفن: 88346241-021 | 88347468-021 | 88348918-021 | 88348469-021 | 88347873-021 | فکس: 88347873-021
info@dsi.co.ir | www.dsi.co.ir